In Memoriam Raymonde Moerens-Duqué

ZATERDAG 08 JANUARI

Met grote droefheid meld ik het overlijden van onze collega en vriendin Mevrouw Raymonde Moerens-Duqué.

Ze was voorzeker één van de meest opvallende personen in ons beroep : stichtster van onze Belgische Vereniging voor Orthodontie in 1954, waarvan ze eerst secretaresse was en nadien gedurende meer dan 30 jaar het voorzitterschap verzekerde.

Ze was ook meer dan 20 jaar de Belgische vertegenwoordigster van de prestigieuze ‘Club International de Morphologie Faciale’ waar alle grote namen van de Europese orthodontie bij elkaar kwamen.

Persoonlijk verlies ik een vriendin, een ervaren raadgeefster, wiens duidelijke en wijze adviezen me meermaals waardevol bleken.

Het beroep verliest één van zijn meest waardige vertegenwoordigers. Vele onder ons kenden haar goed en realiseerden zich haar onvermoeibare toewijdig in de ontwikkeling van de orthodontie in België.

Nooit vergeten wij, enerzijds haar wetenschappelijke betrokkenheid, door de organisatie van congressen,  waar we naar internationaal gerenommeerde sprekers konden luisteren, anderzijds haar volgehouden inzet op het vlak van de professionele verdediging, die tot de erkenning van onze specialiteit geleid heeft.

We rouwen om een grote Dame in de Orthodontie, die ons professionele leven heeft begeleid en de weg heeft vrijgemaakt voor de ontwikkeling van de orthodontie in België.

Aan Dokter Michel Duqué, haar man, aan Nathalie en Emmanuelle Duqué, hun kinderen, alsook aan hun kleinkinderen, bied ik namens mezelf en de Belgische Vereniging voor Orthodontie, mijn oprechte deelneming en mijn meest liefdevolle gedachten aan. 

Thierry DeCoster