OVER ONS

HISTORIEK

De Belgische Vereniging voor Orthodontie werd gesticht in 1954 onder voorzitterschap van Dokter Carlos Ghysel. Haar doel bestond uit het organiseren van wetenschappelijke voordrachten alsook het verzekeren van een beroeps- verdediging op de verschillende niveaus van officiële instanties.

De stichtende leden zijn Carlos Ghysel, Raymonde Moerens-Duque et Monique Van Quickenborne.

Momenteel (sinds 1998) is de BEVOR-SOBOR uitsluitend wetenschappelijk.

SAMENSTELLING VAN DE BEHEERRAAD 2015

Voorzitster :
Danny Op Heij
Onder-Voorzitter :
Thierry De Coster
Schatbewaarster :
Carl Degroote
Secretaris :
Alexei Del Aguila
Beheerders :
Thierry De Coster / Hugo De Clerck
Permanente raadgeefster van het bestuur :
Raymonde Duqué Moerens
 

STATUTEN SOBOR-BEVOR

Hier kan je een pdf van onze statuten inkijken: