In Memoriam Elie Capelluto

Met droefheid hebben we kennisgenomen van het overlijden van onze eminente collega Elie Capelluto.

Hij is altijd een zeer trouw lid van onze vereniging geweest.
Wij hadden veel waardering en vriendschap voor hem en bieden, in naam van de Belgische Vereniging voor Orthodontie en al onze collega's en vrienden, die hem goed kenden, onze oprechte deelneming aan aan zijn familie en dierbaren.