OVER ONS

HISTORIEK

De Belgische Vereniging voor Orthodontie werd gesticht in 1954 onder voorzitterschap van Dokter Carlos Ghysel. Haar doel bestond uit het organiseren van wetenschappelijke voordrachten alsook het verzekeren van een beroeps- verdediging op de verschillende niveaus van officiële instanties.

De stichtende leden zijn Carlos Ghysel, Raymonde Moerens-Duque et Monique Van Quickenborne.

Momenteel (sinds 1998) is de BEVOR-SOBOR uitsluitend wetenschappelijk.

SAMENSTELLING VAN DE BEHEERRAAD 2022

Voorzitster :
Thierry DE COSTER
Onder-Voorzitter :
Danny OP HEIJ
Secretaris :
Anne GÉNARD
 

STATUTEN SOBOR-BEVOR

Hier kan je een pdf van onze statuten inkijken: